Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Gdańsku w kadencji 2016-2020:


Leszek Pękala - Prezes

Małgorzata Pietkiewicz - Wiceprezes

Jarosław Pietkiewicz - Skarbnik

Jarosław Rychlicki - Sekretarz

Piotr Szweda - Członek Zarządu

Jarosław Minkiewicz - Zastępca Członka ZarząduDelegaci na Walny Zjazd WZP:

Małgorzata Pietkiewicz

Jarosław Rychlicki

Jarosław PietkiewiczKomisja Rewizyjna:

Zbigniew Ryllo

Stefan Zieliński

Krzysztof ChojnackiSąd Koleżeński:

Roman Hirsz

Witold Wiensak

Władysław StrzeleckiPoczet Sztandarowy:

Władysław Dębski - Chorąży

Czesław Żalis - Asysta

Radosław Cepowicz - Asysta

Jacek Boryczewski - Asysta


Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Gdańsku w kadencji 2012-2016:


Leszek Pękala - Prezes

Jarosław Rychlicki - Vice Prezes

Jarosław Pietkiewicz - Skarbnik

Małgorzata Pietkiewicz - Sekretarz

Jarosław Minkiewicz - Członek ZarząduDelegaci na Walny Zjazd WZP:

Leszek Pękala

Jarosław Rychlicki

Małgorzata PietkiewiczKomisja Rewizyjna:

Zbigniew Ryllo

Ryszard Szybowski

Krzysztof ChojnackiSąd Koleżeński:

Roman Hirsz

Witold Wiensak

Władysław DębskiPoczet Sztandarowy:

Władysław Dębski - Chorąży

Czesław Żalis - Asysta

Jerzy Kuniński - Asysta

Copyright Gojama