9.02.2014. - Pierwsze obloty pszczółSkładki członkowskie i ulowe oraz ubezpieczenia OC na 2014 rok

     Składki na rok 2014 wynoszą:

- członkowska - 40 zł od osoby
- ulowa - 2,00 zł od rodziny pszczelej


Składka ubezpieczenia OC, jak w roku ubiegłym, wynosi 5,50 zł od jednej pasieki (za jedną pasiekę należy uznać pasiekę liczącą do 50 rodzin pszczelich - każde dalsze rozpoczęte 50 rodzin liczy się za następne pasieki). Ponadto składkę OC liczy się od każdej lokalizacji pasieki, nawet jeżeli jest ona mniejsza niż 50 rodzin.

WPŁATY SKŁADEK BĘDĄ PRZYJMOWANE NA SPOTKANIU 2 MARCA 2014r.

Szkolenie dla pszczelarzy: "Higiena produkcji pszczelarskiej, zwalczanie i zapobieganie wystąpienia chorób zakaźnych pszczół" - 9.03.2014r.

     Dnia 9.03.2014r w Gdańsku w PODR ul. Trakt Św. Wojciecha 293 w godz. od 8.00 do 16.00 odbędzie się szkolenie dla pszczelarzy posiadających numer weterynaryjny pasieki lub numer wpisu do rejestru PLW, pod tytułem: "Higiena produkcji pszczelarskiej, zwalczanie i zapobieganie wystąpienia chorób zakaźnych pszczół".
Tematy szkolenia:
1. Ochrona środowiska w aspekcie lokalizacji pasiek
2. Higiena chowu pszczół
3. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego
4. Zasady sprzedaży miodu (sprzedaż bezpośrednia)
5. Zapobieganie występowaniu i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
6. Jednostki chorobowe pszczół.

Szkolenie przeprowadzi p. Piotr Jeliński, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, certyfikat zaświadczający ukończenia szkolenia oraz obiad. Koszt dojazdu oraz częściowy koszt organizacji szkolenia, w kwocie 30 zł od osoby, ponosi uczestnik szkolenia.

LISTA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA UTWORZONA 2.02.2014r.

Artykuł o pestycydach 29.01.2014r.

V Lubelska Konferencja Pszczelarska 24-26 stycznia 2014r.

    W miniony weekend w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli odbyła się piąta konferencja pszczelarska. W konferencji wzięło udział ponad trzystu pszczelarzy z całej Polski a wykłady przeprowadziło jedenastu prelegentów. Pierwszego dnia aż sześć wykładów przeprowadził zaproszony z Luksemburga pan Jos Guth znany hodowca i selekcjoner pszczół Buckfast wraz z panem Mariuszem Chachuła pracownikiem ZSR w Pszczelej Woli i współpracownikiem pana Guth-a. Tematami wykładów była gospodarka pasieczna z pszczołą Buckfast, wychów matek pszczelich z wykorzystaniem starterów i rodzin piastujących, odkłady, zwalczanie warrozy, zimowla oraz sprzedaż produktów pszczelich. Pod koniec dnia pan Tomasz Strojny opowiedział o wynikach swoich wieloletnich doświadczeń w temacie gotowych pokarmów dla pszczół.
Wykłady drugiego dnia rozpoczął prof. Paweł Chorbiński, który poświęcił cztery godziny tematyce chorób wirusowych, nosemie, warrozie oraz zgnilcowi amerykańskiemu. Po przerwie obiadowej wystąpił pan Peter Vanhoof poruszając tematy wpływu wosku pszczelego na rodzinę pszczelą oraz przedstawiając wyniki swoich badań nad wpływami elektromagnetycznymi. Następnie doświadczeniami ze swojej gospodarki na Śląsku podzielił się pan Wiesław Londzin a zaraz po nim pan Jacek Wojciechowski przedstawił specyfikę prowadzenia swojej działalności pszczelarskiej w Austrii. Na koniec dnia wystąpił dr Krzysztof Olszewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Przedstawił efekty swojej pracy badawczej na temat wpływu plastrów o małych komórkach na biologię i użytkowość rodzin pszczelich.
W niedzielę dwa wykłady przeprowadził dr Zbigniew Lipiński z Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Pierwszy na temat unikalnego charakteru fizjologii organizmu pszczoły miodnej, drugi zaś o psychofizjologicznych mechanizmach porzucania gniazd przez pszczoły miodne. Następnie o pozytywnych cechach pszczół w gospodarce pasiecznej opowiedział pan Marek Podlewski z Kujawskiego Centrum Pszczelarskiego. Konferencję zakończył wykład pana Cezarego Kruka na temat prób selekcji pszczół odpornych na warrozę.

Program konferencji tradycyjnie był bardzo bogaty i szalenie interesujący. Po wykładach uczestnicy mieli okazję przedyskutować swoje spostrzerzenia w trakcie forum prowadzonego do późnych godzin nocnych.
Z całą pewnością każdy uczestnik wyjechał z konferencji z pakietem nowych wiadomości i pomysłów do zastosowania w swojej pasiece.

Spotkanie opłatkowe członków Koła 5.01.2014

    W niedzielę piątego stycznia spotkaliśmy się na corocznie organizowanym wieczorze opłatkowym. Nasz kolega z koła, który jest Szafarzem rozpoczął spotkanie wedle polskiej tradycji od modlitwy i wspólnej kolędy. Później podzieliliśmy się opłatkiem życząc sobie wzajemnie dużo zdrowia i satysfakcji płynącej z obcowania z pszczołami - naszego wpólnego hobby. Prezes i Skarbnik podsumowali krótko działalność koła za rok 2013 i wręczyli nagrody laureatom konkursu na najlepszy miód i wosk, których grono było wyjątkowo liczne w tym roku. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, wśród serdecznych rozmów i życzeń.

  1,     2,     3,     4,     5,     6,     7  Designed by Gojama