Informujemy, że 7-go maja spotkanie Klubu Dyskusyjnego o godz.14.00 nie odbędzie się.

Zapraszamy na godz. 15.00 na spotkanie Koła.
02.04.2017 o godz. 14.00 - spotkanie Klubu Pszczelarzy, temat: Pszczelarstwo Naturalne.

Serdecznie zapraszamy.


Ankieta - zapotrzebowanie na dotację 2017/2018

Przypominamy, że wypełnioną ankietę należy dostarczyć Prezesowi Koła lub złożyć w biurze WZP do 20 marca 2017r.
Nowe informacje w sprawie dotacji.
Program szkolenia 26 marca - dla osób, które się zapisały.
05.02.2017 o godz. 14.00 - spotkanie Klubu Pszczelarzy, temat: Biologia pszczoły - rozwój wiosenny.

Serdecznie zapraszamy.
Dotacje 2017.

WARUNKI OTRZYMANIA DOTACJI NA ROK 2016/2017

Umowy na sprzęt należy złożyć do 14.01.2017 r. !   UMOWA NA ZAKUP SPRZĘTU 2016/2017


Umowy na urządzenia do prowadzenia wędrownej gospodarki pasiecznej należy złożyć do 20.01.2016r. !   UMOWA NA ZAKUP URZĄDZEŃ DO PROWADZENIA WĘDROWNEJ GOSPODARKI PASIECZNEJ 2016/2017
Składki na rok 2017.

     Składki na rok 2017 są takie same jak w zeszłym roku i wynoszą:

- członkowska - 40 zł od osoby
- ulowa - 3,50 zł od rodziny pszczelej


Składka ubezpieczenia OC wynosi 6,00 zł od jednej pasieki (za jedną pasiekę należy uznać pasiekę liczącą do 50 rodzin pszczelich - każde dalsze rozpoczęte 50 rodzin liczy się za następne pasieki). Ponadto składkę OC liczy się osobno od każdej lokalizacji pasieki.

Składki można wpłacać przelewem na konto Koła. Prosimy o opis przelewu w następującym formacie:

imię nazwisko, członkowska 40zł, ulowa 3,50zł x ilość uli, oc 6,00zł x ilość pasiek

Nr rachunku bankowego Rejonowego Koła Pszczelarzy w Gdańsku:
Bank Pocztowy

39 1320 1120 2467 7851 2000 0002


Potwierdzenie przelewu lub wpłaty KP należy przechowywać przez 6 lat.


Spotkanie opłatkowe Koła 8 stycznia 2017r.

Spotkanie 4 grudnia 2016r. - Konkurs na najsmaczniejszy miód i najlepszy wosk.


Nowa strona Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku www. wzpgdansk.pl

  1,     2,     3,     4,     5  Designed by Gojama